Varstvo osebnih podatkov

1. Upravljavec

Upravljavec podatkov določi namene, za katere se obdelujejo osebni podatki, ter sredstva za njihovo obdelavo.

  • Uradno ime podjetja: PROSPOT d.o.o. Radovljica.
  • Sedež podjetja: Langusova ulica 22, Radovljica, 4240 Radovljica.
  • Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Jurij Franko;

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja ter obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stka s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte in pospeševanja prodaje. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, segmentiramo ter ocenjujemo interes naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih segmentov ne izvajamo strojnega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo: 

  • naslov elektronske pošte;

 

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, znotraj katerega so pridobljena.

Osebne podatke uporablja uprava, ki razpolaga z dostopom do sistema za e-poštni marketing.

3. Iznos

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije in jih ne iznašamo v druge države. Izjema je v uporabi e-naslovov znotraj storitve MailChimp, ki zagotavlja skladnost z evropsko zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov. Po
preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo
osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno
izbrisali

5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

  • vpogled,
  • popravek,
  • popoln izbris,
  • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
  • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

 

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov za namen, ki je drugačen od primarnega namena, s katerim so bili zbrani, bomo posamezniku pred tem zagotovili informiranost o novem namenu in vse pripadajoče informacije.

Če posamezni uporabnik meni, da so mu iz naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, lahko kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije:

  • Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip- rs.si

 

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju njegovih pravic.

Prospot d.o.o.

Jurij Franko, direktor

Radovljica, april 2023